GĘSIA 17

Perec Opoczyński

ONI, III C (21.09.1942)

„Dnia 21 września [nieczyt.] po południu wymienieni wcześniej Niemcy przyszli z Firstem i grupą pracowników Stolarni dla administracji SS i policji, założonej przez Firsta i znajdującej się przy ul. Gęsiej 17, i zaczęli wynosić paczki. Nie zadając sobie nawet trudu, żeby je policzyć, zabrali wszystko, co było w składnicy, łącznie 3261 paczek. Na tym zakończyła się epopeja paczkowa.” (s. 453)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Poczta żydowska w Warszawie a wysiedlenie, w: Tenże: Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.