Hyrsz Deitszer

Brat Szymona Deitszera, pradziadka Henryka Goldszmita

Nazwisko znane z aktu ślubu córki Bajli z Markusem Ankierem w 1833 roku. Czytamy w nim dalej, „że na to małżeństwo nastąpiło zezwolenie ustne obecnego tu Simona Deitzer, stryja Bajli Deitzer, z powodu że Rodzice mieszkają zagranicą”.