Izrael Deitszer

Prapradziadek Henryka Goldszmita

Handlarz; urodzony prawdopodobnie przed 1780 w Ostrowie [Wielkopolskim], zmarł po 1821 roku.

Mąż Fogeli z Mojżeszów. W akcie ślubu Szymona Deitszera czytamy, że dnia 11 czerwca 1821 roku wraz z żoną „uczynił przed Sądem Pokoju dla Ostrowskiego” zezwolenie na małżeństwo syna (na ślubie osobiście nie był). Pisownia jego nazwiska w tym dokumencie: Deytscher.

Z aktu ślubu jego wnuczki Bajli wynika, że miał jeszcze jednego syna Hyrsza.