Janina Gołębiewska

Córka Antoniego Gołębiewskiego i Aleksandry Cecylii z Rajnerów; urodzona 5 czerwca 1891 roku w Lublinie; zmarła tamże 9 lutego 1968 roku.
Wojnę przeżyła w Lublinie. W 1953 w Sądzie okręgowym w Lublinie założyła sprawę o „stwierdzenie praw do spadku po Herszu (Henryku) Goldszmidcie”. W związku z brakiem dokumentów metrykalnych przeprowadziła postępowanie dotyczące ustalenie dat życia Janusza Korczaka.