Juliusz Gębicki

Syn Maurycego i Anny Rozalii Gębickich; urodzony w 1828 roku w Pyzdrach, zmarł tamże 16 lipca 1836.