KARMELICKA 15

Perec Opoczyński

ONI, II B

„Komitet młodzieżowy organizuje kuchnię dla dzieci, to znaczy przynosi obiady z kuchni dziecięcej przy Karmelickiej 15 i rozdziela na podwórzu. Z kuchni korzysta około dziewięćdziesięciorga dzieci, ale nieufność wobec pracy społecznej tak daleko już postąpiła, że ludzie zaczynają intrygować przeciwko młodym. Mówi się, że żyją z tej kuchni. Rozdzielający, bracia i siostry Wigdorowicz, obrażają się i kończą swoją działalność, a ponieważ nie ma nikogo na ich miejsce, kuchnia upada po trzech miesiącach istnienia.” (Historia komitetu domowego, s. 387-8)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Historia komitetu domowego, w: Tenże, Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.