KERCELAK [OBSZAR] [TARG W GRANICACH ULIC: CHŁODNA – TOWAROWA – OKOPOWA – LESZNO] (poza gettem)

Abraham Lewin

ONI, II D (13.05.1942)

„Poinformowano mnie, że wczoraj odbyła się wielka łapanka po <aryjskiej stronie>. Otoczyli Kercelak, zabrali towary i zatrzymali wszystkich mężczyzn i kobiety. Zwolnili tylko starców. Pozostałych odprowadzili od razu na stację. Wysłano ich prawdopodobnie do Niemiec na roboty.” (s. 40)

 

Perec Opoczyński

ONI, II D (13.05.1942)

„Tego samego dnia [chodzi o 13 maja 1942] po tamtej stronie zorganizowano obławy. Niemcy i polska policja otoczyli Kercelak, gdzie schwytali wielu handlarzy i zawieźli ich do aresztu.” (Pisma, s. 272)

ONI, I

„[…] zaraz po wybuchu wojny jęli goje szturmować żydowskie targi i bazary, takie jak Wołówka, Kercelak, rynek wolski, Nalewki, Franciszkańska, Grzybów. Nie ścigał ich teraz nienawistny wzrok ludzi z „Nara”, [nie tropiły ich oczy] endeckich studenciaków, którzy czatowali na [polskich klientów] z aparatami fotograficznymi, by [w ten sposób] ich odstraszać, wpisywać na czarne listy w gazetach. Handel wrócił. Dobrze się kupowało u wygłodniałego grosza Żyda. Wyprowadzano towary na polską stronę, a tam odbiorcami byli przede wszystkim chłopi. I tak oto jedni żyli z drugich, jak za dawnych, dobrych czasów.” (Goje w getcie, s. 399)

 

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Z rana delegaci Gminy byli u Haniki. Oświadczył, że z ghetta wyłączają Kercelak i sądy na Lesznie. Śto-Jerska jest w dyskusji.” [12 X 1940] (s. 127)

 

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Z restauracji Gertnera [Cafe Gertner] wyciągnęli wszystkich do robót. Na ulicach nikogo nie ruszali. Otoczyli Kercelak i wszystkich wzięli do pracy. Tak samo w tramwajach.” (s. 108)

 

TRASY:

Trasa: Okopowa – Kercelak

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.

– Perec Opoczyński, Goje w getcie, w: Tenże, Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.