KLONOWA – KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1 – ALEJA SZUCHA 23 – ALEJE UJAZDOWSKIE 7/9 [TRASA]

Noemi Szac-Wajnkranc

JA/ONI, VI A

„Idziemy w Aleje Ujazdowskie, zmęczone, zbolałe, siadamy na ławce. Rezultat dzisiejszego dnia: nie ma go ani w SS na Klonowej, ani na Krakowskim Przedmieściu, ani w Alei Szucha 23. Pozostaje jedno: wywieźli go z gestapo na Pawiak, albo… nie, nie, nie, nie zabili! Jeszcze nie zabili. Siedzimy akurat naprzeciw kryminalnej policji. Cztery dni temu, tu w te wrota wprowadzali go, badali w tym ładnym domku, który mógł być szkołą, albo szpitalem, a stał się kaźnią. Tu go męczyli, zanim powieźli go o kilka domów dalej, na gestapo, na nowe tortury, bardziej wyrafinowane. O czym myślał? Mój biedny, kochany chłopak.” (s. 123)

Bibliografia

– Noemi Szac-Wajnkranc, Przeminęło z ogniem. Pamiętnik. Pisany w Warszawie w okresie od założenia getta do jego likwidacji, przedmowa Efroim Kaganowski, Wydawnictwo Myśl, Warszawa 1990