KSIĄŻĘCA [poza gettem]

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Część wybrzeża ma być odżydzoną. (Wiejska, Książęca, Rozbrat etc.).” [5 VIII 1940] (s. 110)

ONI, II C

„Powiedziałem, że – jak mi donoszą – są już szaulisi na Książęcej. Odrzekł, że nie wie o tym” (s. 241)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Zabroniono Żydom mieszkać na Wiejskiej, Alei Na Skarpie, Książęcej; z Czerniakowa kazano przeprowadzić się bez mebli do szesnastego. Solec – wielka bieda.” (s. 115)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.