II.C. Styczeń – Luty 1942
Jacek Leociak

W początkach marca rozpoczęła się budowa ośrodka zagłady w Sobiborze. 17 marca zaczął funkcjonować ośrodek zagłady w Bełżcu, a połowie kwietnia ośrodek zagłady w Sobiborze.

W nocy z 17 na 18 kwietnia Niemcy przeprowadzili pierwszą zbiorową akcją terroru na terenie warszawskiego getta. Tej nocy zamordowano, według przygotowanych list imiennych, 52 osoby. Jeśli którejś z ofiar nie było w domu — mordowano kogoś innego, przypadkowego. Ten zbiorowy mord wstrząsnął dzielnicą zamkniętą. Nazywany był często „krwawym piątkiem” lub „nocą św. Bartłomieja” (rzeź hugenotów w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572). Odczytywano go jako zwiastun zbliżającej się Zagłady. Od tragicznych wydarzeń nocy z 17 na 18 kwietnia w getcie narastał terror. Zaostrzono kary za łamanie rozporządzeń okupanta. 1 lipca 1942 roku. rozstrzelano w podwarszawskich Babicach 110 osób (w tym 10 policjantów żydowskich), aresztowanych za rozmaite przewinienia (szmugiel, przebywanie po stronie aryjskiej itp.).

 

MIEJSCA:

Aleja Szucha 23,  – Ceglana,  – Chłodna,   – Chłodna 8,   – Chłodna 10,  – Chłodna 20,  – Chłodna – kładka,  – róg ulic Chłodna/Żelazna (wacha),  – Długa,   – Dzielna 39,  –  Dzielna 61 (dom dziecka „Dobra Wola” „Centosu”),   – róg ulic Dzielna/Karmelicka,  – Elektoralna,
Gęsia 22/24 (Areszt Centralny, tzw. Gęsiówka),   – Grzybowska,  – Grzybowska 26/28 (Gmina Żydowska),  – Książęca (poza gettem),
Leszno,   – Leszno 1,   – Leszno 2 (kawiarnia „Sztuka”),  – Leszno 12 (Zakład Zaopatrywania),  – róg ulic Leszno/Żelazna (wacha),  – MylnaMylna 11,  – róg ulic Mylna/Nowolipie,  – Nalewki,  – Nowolipie,  – Nowolipie 36 lub 38,  – Nowolipki 17,   – Nowolipki 67,   – Ogrodowa 29,  – Okopowa 49/51 (cmentarz żydowski),  – Orla (numery parzyste),  – Pańska, – Plac Piłsudskiego (Hitlerplatz),  – Przejazd, – Przejazd 7 (meta),  – Przejazd 9,  – Sienna 16/Śliska 9,  – Sienna 41,  – Smocza,  – Stawki 6/8 (szpital),   – Śliska,  – Tłomackie 5,  – Tłomackie 6,  – Twarda 6/ Grzybowska13 (Synagoga Nożyków),   – Waliców,  – Wolność 96,  – Żelazna,  – róg Żelazna/Grzybowska (wacha),

 

TRASY:

Trasa: Aleja Szucha 25 – Marszałkowska – Plac Zbawiciela – Koszykowa – Nowogrodzka – Żelazna – Łucka – Leszno – Orla,  – Trasa: Chłodna 10 – Żelazna – Grzybowska – Grzybowska 26/28,   – Trasa: Długa – Mylna,  – Trasa: Pawia – Pawiak,  – Trasa: strona aryjska – wacha – Twarda – Plac Grzybowski 3/5 (plebania),