KURZA 18 (KUPIECKA 18)

Perec Opoczyński

ONI, I

„Dlaczego ten obrotny przewodniczący nie zwrócił się w czasie bombardowań o pomoc do Jointu, jak zrobiło to wiele domów w mieście?

Trudno zrozumieć, chyba że przyjmiemy, że nie miał śmiałości dobijać się do przywódcy Jointu, że była to dla niego zbyt ciężka próba. Jakkolwiek było, nasz dom, jak i pozostałe domy na Wołyńskiej, nie korzystał w owym czasie z pomocy Jointu. Dlatego też nie stworzono żadnych kuchni ludowych w schronach, choć niedaleko stąd, w schronie przy Kupieckiej 18, taka kuchnia była.” (Historia komitetu domowego, s. 380)

Emanuel Ringelblum

ONI, IV A

„18 stycznia nad ranem żandarmi i Ukraińcy weszli znienacka do domu przy Kurzej 18, do bloku mieszkaniowego urzędników Gminy. Dokładnie przeszukali wszystkie mieszkania w kamienicy z wyjątkiem tego, w którym mieszkali dr Schiper i dyr. Guzik. A przecież mieszkanie to było od frontu, na drugim piętrze. Schiper wtedy cudem uniknął Treblinki.” (s. 179)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Historia komitetu domowego, w: Tenże, Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.