Lejzor (Ludwik) Goldszmit

stryj Henryka Goldszmita

Syn Hersza Goldszmita i Chany z Rajsów; urodzony w 1831 w Hrubieszowie, zmarł prawdopodobnie w Warszawie (daty nie ustalono).

W wieku 18 lat zmienił wyznanie. W Księdze urodzin, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie na rok 1849 zachował się akt następującej treści: „Działo się to w Warszawie dnia dziesiątego listopada tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie jedenastej przed południem. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków[…] Jana Krystyana West, Misjonarza Angielskiego, lat pięćdziesiąt, i Fryderyka Wilhelma Blönder, malarza portretowego, lat pięćdziesiąt jeden liczącego, pierwszego pod liczbą dwa tysiące czterysta, drugiego pod liczbą sześćset sześćdziesiąt ośm, w Warszawie zamieszkałych, ochrzczonym został, przysposobiony przez Misjonarzy Angielskich do nawracania Starozakonnych, Lajzer Goldszmit Młodzian, syn Lekarza i Doktora medycyny w Hrubieszowie w guberni lubelskiej, Hirsza i Anny małżonków Goldszmit, urodzony tamże w roku tysiąc ośmset trzydziestym pierwszym, który na chrzcie świętym przyjął imię Ludwik Goldszmidt”.

O jego losach nic więcej nie wiadomo.