LESZNO 25

Perec Opoczyński

ONI, II D (11.06.1942)

„11 czerwca. W nocy z dziesiątego na jedenasty [fragm. nieczyt.] na Lesznie zastrzelono Żyda, który, jak się mówi, miał być przyprowadzony z tamtej strony. Inni twierdzą, że około jedenastej wieczorem zabrano go z domu przy Leszno 25.” (Pisma, s. 282)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.