Świętojerska 24

Redakcja „Izraelity” w 1866 r.

Dzielna 6

Mieszkanie Jakuba Goldszmita w 1882 r.

Nowolipki 15

Redakcja „Izraelity” w 1870 r.

Karmelicka 10

Redakcja „Izraelity” w latach 1875-77.

Orla 4

Redakcja „Izraelity” w 1880 r.

Piękna 23

Mieszkanie Jakuba Goldszmita w latach 1880-81

Leszno 65

Mieszkanie Jakuba Goldszmita w 1881 r.

Elektoralna 7a

Mieszkanie Jakuba Goldszmita w 1882 r.

Dzielna 16

Redakcja „Izraelity” w latach 1868-69.

Dzielna 13

Mieszkanie Jakuba Goldszmita w 1884 r.

Nowolipie 4

Mieszkanie Jakuba Goldszmita w 1884 r.