Maria Goldszmit

Ciotka Henryka Goldszmita

Córka Hersza i Chany Goldszmitów; urodzona w 1841 w Hrubieszowie; zmarła prawdopodobnie tamże po 1905 roku (dokładnej daty nie ustalono).

akt ślubu Marii Goldszmit i Rudolfa Pistola

akt ślubu Marii Goldszmit i Rudolfa Pistola

Zachował się tylko akt jej ślubu sporządzony 24 sierpnia 1860 w Tomaszowie z Rachmilem v. Rudolfem Pistolem. Wynika z jego treści, że ślub poprzedzony został trzykrotnymi zapowiedziami w bóżnicach Hrubieszowskiej (w dniach 12, 19 i 26 maja) oraz Tomaszowskiej (w dniach 4, 11 i 18 sierpnia). Ceremonia religijnych zaślubin w obecności rodziców panny młodej miała miejsce poprzedniego dnia wieczorem, czyli 23 sierpnia. Ponadto małżonkowie oświadczyli, że dnia 22 sierpnia zawarli umowę przedślubną przed Rejentem Okręgu Tomaszowskiego. Zwraca uwagę staranny, kaligraficzny podpis nowo zaślubionej: Marya Goldschmidt. Ojciec podpisał się: Herszko Goldszmidt.

O życiu Marii Pistolowej niewiele wiadomo. Można przypuszczać, że nie zagrzała miejsca w Tomaszowie. Może przeniosła się w rodzinne strony męża, czyli do Galicji. W Rzeszowskim Archiwum natrafiono na ślad aktu martwo urodzonego dziecka Marii Pistol. Nie jest pewne, czy chodzi o ciotkę Korczaka (miała wtedy ok. 47 lat). Wiadomo ponadto, że wróciła z Galicji do rodzinnego Hrubieszowa około roku 1905. W sierpniowym numerze „Izraelity” (1905 nr 33) czytamy w anonimowej korespondencji: „Hrubieszów […] obchodzi tymi dniami uroczystość otwarcia Przytułku imienia Małżonków Goldszmit dla 10 Starców Płci Obojga Wyznania Mojżeszowego. Inicjatorką powstania zakładu dobroczynnego jest pani Maria Pistolowa, córka nieżyjącego doktora Goldszmita, która wróciwszy do kraju po długiej nieobecności, zamieszkała w Hrubieszowie, by pilnować grobów rodziców swoich i spocząć obok nich”.