MIŁA 26

Perec Opoczyński

ONI, IV A (30.12.1942)

„Wczoraj wieczorem żandarmi i SS przyszli do budynku przy Miłej 26 zamieszkałego przez robotników Ursusa, żeby szukać tych, którzy od kilku dni nie pokazali się w pracy. Kilku z nich zaczęło uciekać i ich ostrzelano. Z tego też powodu na ulicy powstała panika. Rozniosła się wieść, że Niemcy łapią na roboty i strzelają. Przechodnie podążający z obu stron ulicy pytali, czy można nią przejść, czy też nie.” (Pisma, s. 343)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.