MIŁA 54 – 68

Perec Opoczyński

ONI, IV A (25.12.1942)

„Znów się mówi, że Ostrowska oraz część Miłej od numeru 54 do 68 mają być wyłączone z getta. Tak chcą nam okroić teren, aby już w ogóle nie było miejsca.

W biały dzień po Miłej zupełnie swobodnie przechadzają się żydowskie prostytutki (jeśli tylko nie są to godziny pracy). W ostatnich tygodniach znów mamy przyjemne pogody – raz mgliste ciepłe, a raz jesienne słoneczne dni. Po zimnym listopadzie i jego obfitych śniegach grudzień okazał się niespodzianką. Może słońce w końcu zaświeci i dla nas?” (Pisma, s. 339)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.