MIŁA 55/61

Perec Opoczyński

ONI, IV A (15.12.1942)

„Wczoraj wieczorem w drodze powrotnej z szopu junak i żydowski agent weszli na Miłą 55/61, gdzie znajduje się (na drugim piętrze) nielegalny sklep spożywczy. Zabrali z niego cały towar i gotówkę. Oczywiste jest, że odbyło się to za sprawą donosu. Jak się twierdzi, donosicielką jest siostra sklepikarki wyrzucona ze spółki.” (Pisma, s. 333)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.