NALEWKI 35

Perec Opoczyński

ONI, IV A (22.11.1942)

„Kiedy zaczęła się wywózka, z ulic powoli zaczęli znikać żebracy i proszący o wsparcie. Dziś widuje się na ulicach tylko pracujących w szopach i handlarzy (nielegalnych i tych zarejestrowanych – z numerami). Ostatnio na wielkim przechodnim podwórzu Nalewki 35 (dopiero co otwarte przejście na Kupiecką i Kurzą) stoją kobiety i proszą: „Miejcie litość, Żydzi, dajcie parę groszy”. Nie trzeba dodawać, że dopóki na ulicach były łapanki, nikt nie odważyłby się tak stanąć.” (Pisma, s. 323)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.