Natan Wolf

Prapradziadek Henryka Goldszmita

Rzezak; urodzony prawdopodobnie przed 1755 w Kaliszu, zmarł po 1821 roku.

Mąż Zyski z Zandrów. Zajmował się ubojem zwierząt zgodnie z żydowskimi zasadami religijnymi. Został wdowcem w 1804 roku. Wychowywał córkę Cyrlę (ur. ok. 1800) i syna Józefa (ur. ok. 1773).