NISKA 35

Perec Opoczyński

ONI, IV A (2.11.1942)

„Na Niskiej 35 i w okolicy, być może na skutek żydowskiego donosu, SS przeprowadziło wczoraj wieczorem [1.11.1942] rewizję w wielu mieszkaniach. U dziesięciorga ludzi znaleziono nowy towar trykotarski: swetry i inne, które, ma się rozumieć, zostały skonfiskowane. Przekazano, że w swej mowie, która zostanie zapamiętana ze względu na jej klasyczną nienawiść, Brandt zapowiedział, że zezwala Żydom na tworzenie minjanów, ale nie synagog, które rzucałyby się w oczy. Mieliby się modlić jak marrani. Zezwala też, a nawet rozkazuje, utworzyć w getcie kino i teatr oraz kawiarnie i sklepy. Ta hojność nagle spływająca z rąk SS, wywołała w getcie przerażenie.” (s. 313)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.