NISKA 61 (szop Weiglego – garbarnia)

Perec Opoczyński

ONI, IV A (23.12.1942)

„Dziś około dwunastej w południe na terenie szopów Schultza [kompleks fabryk przy ulicach: Nowolipie, Ogrodowa i Leszno] SS-man zabił dwóch Żydów. Było to tak: po terenie fabryki kręciło się trzech Żydów. Nagle, jakby spod ziemi, wyrósł SS-man i zapytał ich, czy mają „Ausweis” (legitymację). Dwaj nie mieli żadnej legitymacji, wtedy zapytał ich, czy mają pieniądze. Odpowiedzieli: „nie”. SS-man przeszukał ich i u jednego znalazł sto złotych, a u drugiego osiemset. Zabrał im pieniądze i kazał iść, ale kiedy się odwrócili, strzelił do nich, zabijając ich na miejscu.

Następnie zwrócił się do trzeciego niemieckiego Żyda, dwudziestopięcioletniego Waltera. Ten miał legitymację szopu Weiglego (garbarnia Sztejna i Cytryna, Niska 61). SS-man zapytał, czy ma pieniądze. Świadomy losu swych towarzyszy Walter wyjął z kieszeni tysiąc pięćset złotych i dał SS-manowi, mówiąc, że więcej nie ma. SS-man go przeszukał i rzeczywiście więcej gotówki przy nim nie znalazł i za „prawdomówność i umiarkowanie” podarował mu życie. W istocie nie chodziło mu o nic więcej, jak tylko o dokonanie mordu i rabunku, zresztą jednego z wielu, które miał na sumieniu i do których był tak doskonale przyuczony, że stały się jego fachem i dziedzictwem jego potomstwa.” (s. 337)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31: Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.