Palestra
Piotr Reputakowski

Palestra
Piotr Reputakowski

Jest to jednak adwokat, o czym świadczy srebrny znaczek, przypięty do klapy bardzo wytartego fraka; szaraczkowe zaś spodnie kapłana sprawiedliwości są na kolanach tak wytłoczone, jak gdyby ich właściciel, zamiast bronić swoich klientów, nieustannie oświadczał się bogini Temidzie. (I, 555)

Lalce Prus ukazał adwokatów jako osobników moralnie podejrzanych. Oskarżał ich o oszustwa, przekupstwo, dwulicowość, krętactwo, kłamstwa, efekciarstwo, kierowanie się własnym interesem, zdzierstwo, brak wymaganej znajomości prawa. Uosobieniem takiego nieetycznego zachowania jest w powieści adwokat baronowej Krzeszowskiej. Nie inaczej postępuje adwokat hrabiego Łęckiego, który lekceważy jego wolę i nie prowadzi licytacji zgodnie z jego zaleceniami. Posąg bogini sprawiedliwości z brudnymi kolanami, stojący w mieszkaniu adwokata, symbolizuje upadek moralny wymiaru sprawiedliwości i adwokatów jako obrońców prawa. Niechlujnie wygląda także adwokat baronowej Krzeszowskiej, którego spodnie są rozciągnięte na kolanach. Sugeruje to czytelnikowi, że zachowuje się on uniżenie i służalczo; w sposób zakamuflowany wskazuje to na fakt upadku adwokatury w sądach, opanowanym przez rosyjskich sędziów i rosyjskie władze.
Trzeba jednak pamiętać, że bycie adwokatem w okresie zaborów stanowiło dla wielu wykształconych prawników, jako przedstawicieli inteligencji, ważne powołanie społeczne i polityczne. Natomiast dobrze zorganizowana i samorządna adwokatura (palestra), rozumiana jako ogół wszystkich adwokatów, stanowiła gwarancję uczciwego i rzetelnego wykonywania zawodu. Adwokaci wykonujący ten zawód w Królestwie Polskim angażowali się w działalność niepodległościową, w obronę oskarżonych w procesach politycznych, powoływali nielegalne organizacje społeczne oraz prowadzili działalność w duchu ideałów pozytywizmu.

Bibliografia

  1. R. Łyczywek, Adwokaci polscy w byłym zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1976.
  2. A. Kisza, Z. Krzemiński, R. Łyczywek, Historia adwokatury polskiej, Warszawa 1995.
  3. Z. Krzemiński, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Warszawa 2008.