Róg ulic GRZYBOWSKA/CIEPŁA (bazar)

Abraham Lewin

ONI, II D (27.05.1942)

„Dziś rano zamknięto bazary w getcie: na Grzybowskiej róg Ciepłej i na Lesznie 42. Wszystkim handlarzom i kupcom zabrano znalezione u nich pieniądze, zarekwirowano również towary, a potem zażądano okupu. Mój sąsiad, mieszkający ze mną drzwi, był właśnie wczoraj w <Sądach>, kiedy dokonywano tam konfiskaty pieniędzy u Żydów. Niemieccy żandarmi wepchnęli wszystkich Żydów do wielkiego hallu, gdzie agenci przeprowadzali rewizję osobistą i zabierali wszystko, co tylko znaleźli: od pieniędzy począwszy, a skończywszy na wartościowych przedmiotach. Bito przy tym Żydów.” (s. 80-81)

Perec Opoczyński

ONI, I

„[…] zaraz po wybuchu wojny jęli goje szturmować żydowskie targi i bazary, takie jak Wołówka, Kercelak, rynek wolski, Nalewki, Franciszkańska, Grzybów. Nie ścigał ich teraz nienawistny wzrok ludzi z „Nara”, [nie tropiły ich oczy] endeckich studenciaków, którzy czatowali na [polskich klientów] z aparatami fotograficznymi, by [w ten sposób] ich odstraszać, wpisywać na czarne listy w gazetach. Handel wrócił. Dobrze się kupowało u wygłodniałego grosza Żyda. Wyprowadzano towary na polską stronę, a tam odbiorcami byli przede wszystkim chłopi. I tak oto jedni żyli z drugich, jak za dawnych, dobrych czasów.” (Goje w getcie, s. 399)

 

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

– Perec Opoczyński, Goje w getcie, w: Tenże, Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.