SMOCZA 10

Perec Opoczyński

ONI, I

„Po zewnętrznej stronie bramy wisi już żółty plakat z napisem po niemiecku i polsku: „Dur plamisty”. Wcześnie zbudzeni sąsiedzi z okolicznych domów i przechodnie, roznoszą już nowinę jak miasto długie i szerokie: „Na Smoczej 10 parówka, na Wołyńskiej 7 parówka, Lubeckiego 12 parówka. Ach, Żydkowie złoci, dziś w mieście rzeź! Pół Warszawy ma zamknięte bramy.” (Księga parówki, s. 367)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Księga parówki, w: Tenże, Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.