TWARDA 6 (GRZYBOWSKA 13) (synagoga Nożyków)

Stanisław Gombiński

ONI, I

„Szkolenie oddziałów odbywało się w „Rezerwie”. „Rezerwa – rodzaj kadry – mieściła się w lokalu Synagogi Nożyka przy ul. Twardej 6 (Grzybowska 13), duży dziedziniec pozwalał na ćwiczenia, wewnątrz budynku sporządzało się spisy i formowało plutony.” (s. 168)

Adam Czerniaków

JA/ONI, II C

„O 12-ej nabożeństwo żałobne za 7 zmarłych radców w synagodze Nożyka.” (s. 242)

Bibliografia

– Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, red. naukowa i wprow. M. Janczewska, Warszawa 2010, ss. 282.

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.