WAWER (pomiędzy ul. Spiżową a ul. Błękitną) (poza gettem)

Władysław Szpilman

ONI, I

„Mimo że walką zbrojną przeciw nam Niemcy wygrali, pod względem politycznym zaczęli ponosić porażki. Zdecydowaną klęską ponieśli w grudniu 1939 roku, gdy rozstrzelano w Warszawie pierwszych stu niewinnych mężczyzn. W ciągu kilku godzin urosła wtedy pomiędzy Polakami i Niemcami ściana nienawiści, której nie dało się już nigdy pokonać, mimo wykazywanej często w późniejszych latach wojny dobrej woli ze strony okupanta.” (s. 30)

Adam Czerniaków

ONI, I

„Tragedia w Wawrze.” [28.XII.1939] (s. 57)

Bibliografia

– Śmierć miasta. Pamiętniki Władysława Szpilmana 1939-1945, oprac. J. Waldorff, Warszawa 1946.

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.