WIĘZIENNA – PAWIAK [TRASA]

Perec Opoczyński

ONI, II D (maj 1942)

„25 maja. Interesujące fakty dotyczące Żyda Siennickiego z ul. Kupieckiej. Kilka dni temu przechodził on z żoną Żelazną (?) przy skrzyżowaniu z Więzienną [błąd autora, te ulice się nie krzyżują, chodzi o róg Więziennej i Dzielnej lub Więziennej i Pawiej]. Siennicki to stary, siedemdziesięcioletni człowiek wspierający się na lasce. Na rogu Więziennej zatrzymał go niemiecki oficer, pytając, do czego służy mu ten kij. Siennicki odpowiedział, że musi chodzić o lasce ze względu na swoją starczą słabość. Oficer zabrał go na Pawiak, tam odebrał mu laskę i kazał się odwrócić do ściany, mówiąc, że zaraz go zastrzeli. Siennicki stał tak twarzą do ściany kilka minut. W tym czasie oficer rozmawiał z kolegami, śmiał się i kpił, a potem kazał starcowi wejść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie dano mu kilka razów paskiem i puszczono wolno. Ów zabawny żart, który przypominał „niedźwiedzi taniec”, miał zapewne zaostrzyć apetyt Niemców przed kolacją.” (Pisma, s. 280)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.