WOLSKA

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„’Im słońce wyżej, tym sikora bliżej’ – ostatnio bardzo popularne. Na obwieszczeniach Franka w sprawie wyjazdu rolników do Niemiec napisy: ‘Powiemy wam na ucho, że z Niemcami jest krucho’. Na szybach w tramwajach napis: ‘Byle do wiosny’. Na Wolskiej miał ponoć być wieli transparent z napisem: ‘Powiemy wam na ucho’ i z wielkim uchem. Krąży pogłoska, że Sikorski wezwał do przygotowania zapasów na miesiąc.” (s. 70)

ADRESY:

Wolska 18,

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.