ZAMENHOFA – GĘSIA – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Noemi Szac-Wajnkranc

JA, III A
„Prowadzą nas przez Zamenhofa do Gęsiej. Ze wszystkich domów przybywają ludzie, na Gęsiej dołączają do nas wszystkich złapanych, oglądam się, ależ to pochód złożony z kilku tysięcy ludzi” (s. 31)
„Maszerujemy, ach, żeby tak oprzeć się, nie iść – zbuntować się. Jest nas dużo, ale czym bić się, jak oprzeć się im? Oni mają broń, oni są silni, a my słabi, głodni, wymęczeni strasznymi przejściami. Jak bronić się? Rzucić się na nich z pięściami – pewna śmierć, a tam, tam może będzie segregacja, może jeszcze tym razem zwolnią? Wchodzimy na Umschlag-Platz. Jest to plac, z którego odchodzą pociągi w zaświaty, pierwszy i jedyny taki plac na całym świecie.” (s. 33).

Bibliografia

– Noemi Szac-Wajnkranc, Przeminęło z ogniem. Pamiętnik. Pisany w Warszawie w okresie od założenia getta do jego likwidacji, przedmowa Efroim Kaganowski, Wydawnictwo Myśl, Warszawa 1990