Autorzy kolekcji

Merytoryczna koncepcja treści: Magdalena Rembowska-Płuciennik

Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej: Bartłomiej Szleszyński,

Paweł Rams

Redakcja tekstów: Marta Bukowiecka

Wprowadzanie treści: Paweł Rams

Oprawa graficzna: Agnieszka Zalotyńska

Testy i korekty: Kinga Kamińska

Autorzy tekstów (w porządku alfabetycznym): Edward Balcerzan, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Marta Bukowiecka, Marcin Cieński, Anna Czabanowska-Wróbel, Maria Delaperrière, Adam Dziadek, Andrzej Karcz, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Agnieszka Kluba, Dorota Korwin-Piotrowska, Maciej Maryl, Grzegorz Marzec, Aleksandra Okopień-Sławińska, Magdalena Rembowska-Płuciennik, Piotr Sobolczyk, Beata Śniecikowska, Tamara Trojanowska, Danuta Ulicka, Łukasz Wróbel, Violetta Wróblewska, Jan Zieliński

Finansowanie: Działanie jest częścią projektu „OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa (numer projektu: NdS/551343/2022/2022).