O kolekcji

W roku 2022 profesor Włodzimierz Bolecki obchodził jubileusz siedemdziesiątych urodzin. Był to także ostatni rok etatowej pracy Profesora w Instytucie Badań Literackich PAN. W gronie współpracowniczek i współpracowników z Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, a także z udziałem Koleżanek i Kolegów Profesora z innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, przygotowaliśmy cyfrową edycję jednego z najbardziej znanych Jego tekstów – studium Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans) („Teksty Drugie” 2002, nr 4). Sformułowane w tej rozprawie innowacyjne ujęcie modernizmu w kulturze polskiej zostało następnie rozwinięte w obszernej monografii Modalności modernizmu. Studia. Analizy. Interpretacje (Warszawa 2012).

Internetowa edycja pozwala uczynić ten kanoniczny artykuł pre-tekstem dla serii krótkich komentarzy, dopisków na marginesie, a także osobistych wspomnień, które przygotowali przyjaciele Jubilata. Nieco żartobliwa kolekcja Konstelacje modernizmu stanowi nie tylko niebanalny dowód recepcji myśli Włodzimierza Boleckiego, ale również poświadcza, jak barwną postacią jest jej adresat – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, edytor naukowy, organizator życia naukowego i pisarz.

Magdalena Rembowska-Płuciennik