Bibliografia cytowań

Bibliografia monograficzna artykułu literaturoznawczego z pierwszej dekady XXI w. (rekonesans)

oprac. Maciej Maryl

 

Zdawać by się mogło, że u schyłku pierwszej kwarty XXI wieku, podczas której komunikacja naukowa dość szybko i nieodwracalnie przeniosła się do mediów cyfrowych, automatyczne wygenerowanie listy tekstów cytujących wybrany artykuł naukowy sprzed blisko 20 lat to bułka z masłem. Nic bardziej mylnego. Wiele artykułów nadal nie ma wersji cyfrowej, a te, które mają, nie są często deponowane czy publikowane z kompletem niezbędnych metadanych (w tym bibliografią dzieł cytowanych). Badaczki i badacze nie zawsze przywiązują wagę do tego, czy i gdzie ich utwory są dostępne, często powierzają je portalom komercyjnym, które niekoniecznie dbają o zachowanie artykułów i budowę otwartego ekosystemu komunikacji naukowej. Korzystając z okazji, sugerujemy P.T. Czytelnikom, by upewnili się, że ich utwory naukowe dostępne są w otwartym dostępie w zaufanym repozytorium instytucjonalnym, z kompletem metadanych…

Ze względu na brak kompletnej bazy bibliograficznej cytowania artykułu Boleckiego zebraliśmy z różnych źródeł, w szczególności z komercyjnych wyszukiwarek Google Scholar i pełnotekstowej bazy Google books. Prezentowane rekordy bibliograficzne to zatem prolegomena do opracowania recepcji artykułu Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). Jeżeli pominęliśmy jakieś źródło, prosimy o informację na adres pawel.rams@ibl.waw.pl.

Zgromadzony materiał: przeszło 50 rekordów bibliograficznych, choć z pewnością niekompletny, zaskakuje różnorodnością form (artykuły, monografie, rozprawy doktorskie) i języków. Tekst Boleckiego do dziś inspiruje badaczy, stanowi istotny punkt odniesienia w ich pracy.

 

Benešová, Michala. Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017.

Bielecki, Marian. Interpretacja i płeć: szkice o twórczości Witolda Gombrowicza. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005.

———. Konstanty A. Jeleński – historyk literatury nowoczesnej. „Teksty Drugie”, nr 6 (2005): 46–68.

Bolecki, Włodzimierz, i Elżbieta Dąbrowska, red. Literatura i wiedza. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2006.

Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara. Ewolucje teorii: Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

———. „Przekład jako metonimia”. Między oryginałem a przekładem, nr 18 (2012): 59–73.

Czabanowska-Wróbel, Anna, Paweł Próchniak, i Marian Stala. Poezja Tadeusza Micińskiego: interpretacje. Księgarnia Akademicka, 2004.

Czerwiński, Maciej. Powieść Borislava Pekicia Jak pogrzebać wampira w kontekście sporów o heroizm w serbskiej prozie o drugiej wojnie światowej. „Kultura Słowian” 14 (2018).

Dąbrowski, Mieczysław, i Andrzej Z. Makowiecki. Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.

Dobrowolska-Bielecka, Joanna. Pomiędzy pozytywizmem a modernizmem: twórczość literacka Wilhelma Feldmana. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2006.

Filipiak, Izabela. Obszary odmienności: rzecz o Marii Komornickiej. Słowo/obraz terytoria, 2006.

Górniak, Karolina. Poezja pisana matematyką. O pewnym aspekcie projektu „poezji niemożliwej” Tymoteusza Karpowicza, b.d.

Górniak-Prasnal, Karolina. „Otwieranie wszechświata”: polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka, 2020.

Grądziel-Wójcik, Joanna. Perpetuum mobile, czyli kilka uwag o autotematyzmie. „Forum Poetyki”, 108–19, 2015.
Grądziel-Wójcik, Joanna, Agnieszka Kwiatkowska, i Ewa Kraskowska. Arspoetyka. „Forum Poetyki”, nr 1 (2015): 76–85.

Grimstad, Knut Andreas, i Ursula Phillips. Gender and Sexuality in Ethical Context: Ten Essays on Polish Prose. Department of Russian Studies, University of Bergen, 2005.

Jastrzębska, Katarzyna. Tendencje modernistyczne w powieści Gajto Gazdanowa Nocne drogi. „Przegląd Rusycystyczny”, nr 1 (169) (2020): 162–79.

Katarzyna Grzyb. Kłopoty z symbolem w powieści. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” 25 (2007): 67–88.

Kącka, Eliza et al. Nowe studia modernistyczne i późny modernizm. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 24 (2014): 35–42.

Kierzek, Paulina. Muzyka w Żywych kamieniach Wacława Berenta. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004.

Kluba, Agnieszka. Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność: O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Kochanowski, Marek. Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej. Trans Humana, 2007.

Koziołek, Ryszard et al. Modernizowanie Sienkiewicza. Rec.: Maciej Gloger, Sienkiewicz nowoczesny. Bydgoszcz 2010. Pamiętnik Literacki, nr 3 (2012): 231–39.

Kunz, Tomasz. Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza: od poetyki tekstu do poetyki lektury. Universitas, 2005.

Kurkiewicz, Marek. W labiryntach konwencji: o prozie Tadeusza Micińskiego. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.

Lachman, Magdalena. Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku. Universitas, 2004.

Laszczak, Wanda, i Daria Ambroziak. Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

Łukaszuk, Małgorzata. Czujne istnienie w doczesności. Raz jeszcze o dominancie w poezji Bolesława Leśmiana. „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 4 (2018): 241–60.

———. Vigilant existence in the earthly life. Yet again about the predominant feature in Bolesław Leśmian’s poetry = Czujne istnienie w doczesności. Raz jeszcze o dominancie w poezji Bolesława Leśmiana. „Filologia Polska”, nr 4 (2018): 241–60.

Malinowska, Katarzyna. Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. TAiWPN Universitas, 2006.

Marinelli, Luigi et al. 1918: fine, inizio e séguito, ovvero Julian Tuwim da Primavera ad Andatevene tutti affanculo. „pl. it–rassegna italiana di argomenti polacchi”, nr 10 (2019): 4–16.

Migdał, Katarzyna. Awangardowe oblicze realizmu. Montaż literacki Debory Vogel. „Nauki Humanistyczne” 2, nr 1 (2011): 7–34.

Mirbeau, Les Amis d’Octave. Octave Mirbeau – Études et Actualités – N° 2 – 2021: Découvreur de son temps, inspirateur de notre époque. Éditions du Petit Pavé, 2021.

Mizerkiewicz, Tomasz. Nić śmiesznego: studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.

Okulicz-Kozaryn, Małgorzata. Średniowiecze Wacława Berenta: sceptyk w poszukiwaniu całości. Semper, 2006.

Paczoska, Ewa. Prawdziwy koniec XIX wieku: śladami nowoczesności. Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.

Potkański, Jan. Sens nowoczesnego wiersza: wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.

Próchniak, Paweł. Modernizm: ciemny nurt : studia z dziejów poezji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

Rezoničnik, Lidija. Razumevanje modernizma v novejši poljski literarni vedi. „Primerjalna književnost” 40, nr 1 (2017).

Rybicka, Elżbieta. Modernizowanie miasta: zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Universitas, 2003.

Sidoruk, Elżbieta. Groteska w poezji Dwudziestolecia: Leśmian, Tuwim, Gałczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.

Sikorska, Magdalena. The Category of Ugliness in Historie maniaków by Roman Jaworski. „Czytanie Literatury. Lódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 9 (2020): 237–52.

Skrzypczak, Magdalena. Nie-ludzkie arcyludzkie – Tadeusza Kantora gry z materią. „Ogrody Nauk i Sztuk, nr 4 (2014): 212–21.

Słaby, Jannette. Hominem imitantia. Modernistyczna antropologia podmiotu w polskiej prozie międzywojennej (rozprawa doktorska), 2010.

Sołtys-Lewandowska, Edyta. Sakralizacja ciała. Związki erotyki i mistyki w poezji Bogusława Kierca. „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 4 (2014): 202–11.

Spyrka, Lucyna. Wokół słowackich przekładów Lata w Nohant Jarosława Iwaszkiewicza. Przekłady Literatur Słowiańskich 11, nr 1 (2021): 1–24.

Stankowska, Agata. Wizja przeciw równaniu. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013.

Śniecikowska, Beata. Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

———. Słowo – obraz – dźwięk: literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy, 1918-1939. Universitas, 2005.

Waligóra, Agnieszka. Autotematyzm–antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki. „Forum Poetyki”, nr 15–16 (2019): 80–93.

———. Konwersje autotematyzmu albo autotematyzm jako szansa zwrotu. „Wielogłos” 2021, nr 2 (48) 2021 (2021): 139–60.
———. Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989 (rozprawa doktorska), 2022.

Wądolny-Tatar, Katarzyna. Metaforyka oniryczna w liryce Młodej Polski. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.

Zarych, Elżbieta. Encyklopedia literatury polskiej. Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005.

Zawadzki, Andrzej. Obraz i ślad. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Zięba, Jan. Klerk zaangażowany: Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w Dwudziestoleciu międzywojennym. Universitas, 2006.