Aleksandra Wójtowicz (Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences)
The City of Paradoxes: Warsaw in Henryk Sienkiewicz’s Columns

Zagadnienie przestrzeni literackiej wiąże się z analizami, które obejmują wiele pól badawczych – począwszy od kartografii literackiej i układów spacjalnych wykreowanych przez pisarza, poprzez miejsca biograficzne i sposoby odzwierciedlania realnej przestrzeni w dziele, po analizę schematów związanych ze scenerią i sposobem wykorzystania symbolicznych figur przestrzennych, a to tylko przykładowe ścieżki analiz. Istniejące prace, poświęcone obrazom miasta w felietonach Sienkiewicza skupiają się na topografii Warszawy i punktach orientacyjnych. A gdyby tak dostrzec w dziennikarskich zapiskach autora Trylogii nie tylko fizyczną tkankę miasta, ale także (a może przede wszystkim) przestrzeń inicjującą kulturalne życie stolicy, miejsca odpowiedzialne za integrację jej mieszkańców, wytwarzające stałe, bądź chwilowe poczucie tożsamości zbiorowej? Podejście takie, akcentujące rolę przestrzeni wyobrażonej i jej związku z przestrzenią realną, umożliwia dostrzeżenie kulturowej mapy Warszawy, która jest rzeczywistą przestrzenią, opisywaną na kartach felietonów, w których zarówno sposób prezentacji, jak i wybór istotnych miejsc nie pozostają bez znaczenia.


Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
EN-Warszawa zrusyfikowana (miasto przemilczeń)

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
EN-Warszawa kontrastów, miasto paradoksów

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
The bird’s eye view of the city

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
Gustaw Gwozdecki, Wieczorna tęsknota, Paryż, przed 1914, Muzeum Narodowe w Kielcach
The view from the city level (social aspect)

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
The view from the city level (industrial aspect)

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
EN-Warszawskie warstwy czasu

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
EN-Przestrzeń i społeczeństwo

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
EN-Czas miejski

Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/aszulinska/nplp.pl/public_html/wp-content/themes/nplp/functions.php on line 1190
Warsaw’s mental space