Realizowane projekty

1. Grant NPRH: Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa), nr rej. 1aH 15 0173 83

Czas trwania: 2015 r. – 2020 r.

Kierownik: prof. Beata Dorosz, IBL PAN

Edycja cyfrowa z wykorzystaniem standardu znaczników TEI (ang. Text Encoding Initiative) – zobacz stronę tei-c.org. W ramach projektu powstanie m.in. edytor do oznaczania listów oraz oprogramowanie oferujące różnorodne sposoby przeszukiwania i prezentowania materiałów.


 

2. Grant NPRH: Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe , nr rej. 2aH 15 0195 83

Czas trwania: 2016 r. – 2018 r.

Kierownik: dr Bartłomiej Szleszyński, IBL PAN


 

3. Projekt wybrany w konkursie ofert Instytutu Książki: Dekady Henryka Sienkiewicza

Czas trwania: VI 2016 r. – XII 2016 r.

Projekt zakończonyhttps://nplp.pl/kolekcja/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/


 

4. Projekt Warszawianie z wyboru. Udział przybyszów z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka, zakwalifikowany do finansowania w konkursie Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy.
(Na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej Nplp.pl jako kolekcja Korzenie Janusza Korczaka.)

Czas trwania: 2017 r. – 2018 r.

Kierownik: mgr Marlena Sęczek, IBL PAN

Projekt polskojęzyczny zakończony: https://nplp.pl/kolekcja/korzenie-janusza-korczaka/ 


 

5. Grant NPRH:  Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja, nr 11H 17 0139 85,

Czas trwania: 2018 r. – 2022 r.

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kopciński, IBL PAN