Aleksandra Cecylia Rajner

Kuzynka Henryka Goldszmita

akt ur. Cecyli Rajner

akt ur. Cecyli Rajner

Córka Leona Rajnera i Mindli (Magdaleny) z Goldszmitów; urodzona 3 września 1858 roku w Lublinie; zmarła tamże 29 kwietnia 1942.

Rejestracji dziecka w urzędzie dokonał dziadek, „starozakonny Aron Rajner chirurg”, który „oświadczył, że z powodu wyjazdu ojca w podróż sam do aktu nie staje. Akt ten stawiającym odczytany, lecz dla szabasu przez urzędnika tylko podpisany został”. Dziecku nadane zostało imię Cecylia. Aleksandra to prawdopodobnie imię przyjęte na chrzcie w kościele rzymsko-katolickim. Cecylia zmieniła bowiem wyznanie i 23 listopada 1890 roku zawarła religijny związek małżeński z Antonim Gołębiewskim. Ślub odbył się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych, choć oboje państwo młodzi mieszkali w Lublinie – Aleksandra przy ul. Rynek 8, a Antoni przy Krakowskim Przedmieściu 172, w parafii katedralnej św. Jana. Na mocy upoważnienia wikariusza tamtejszej parafii małżeństwo pobłogosławił ksiądz proboszcz Teofil Maliszewski. Być może jakieś okoliczności zatrzymały ich w tym czasie w Warszawie, a czekać ze ślubem nie mogli – pół roku później urodziła się (już w Lublinie) ich córka Janina. Kolejne dzieci, Aleksander i Kazimierz też przyszły na świat w Lublinie.

W aktach rzymsko-katolickiej parafii św. Michała w Lublinie znajduje się akt zejścia Aleksandry Cecylii Gołębiewskiej.