Cyrla Wolf

Prababka Henryka Goldszmita

Córka Natana Wolfa i Zyski z Zandrów; urodzona w 1800 w Kaliszu, zmarła tamże 30 czerwca 1845 roku; prababka Henryka Goldszmita.

akt ślubu Cyrli i Szymona Deitscher

akt ślubu Cyrli i Szymona Deitscher

akt zgonu Cyrli Deitscher

akt zgonu Cyrli Deitscher

Urodziła pięcioro dzieci, z czego dwoje (Mindele i Wolf) wcześnie zmarło. Z aktu jej ślubu dowiadujemy się, że była niepiśmienna. W aktach urodzenia dzieci występuje także jako Cyrla z Nattów albo Cirla z Natanów. To po niej, zgodnie z żydowską tradycją, matka Korczaka otrzymała imię – tyle że w spolszczonej wersji Cecylia. W akcie zgonu Cyrli Wolf po raz pierwszy pojawiają się spolszczone imiona jej osieroconych dzieci: Zuzanna (Sisse) i Ernestyna (Estera). Trzecia córka, Mina to późniejsza ukochana babcia Henryka – Emilia.