Czym jest modernizm (nowoczesność)? (Aleksandra Okopień-Sławińska)

Bądź taki, jak wielcy, którzy byli przed tobą. Staraj się podążać ich śladem, a wtedy sam możesz stać się wielkim. Dopóki niewzruszona pozostaje ta zasada klasycznej mądrości, dopóty idee nowoczesności (modernizmu) nie determinują przemian sztuki literackiej.

Bądź inny niż wielcy poprzednicy, a wtedy sam możesz stać się wielkim. Choć jesteś słaby, niepiękny, grzeszny i wyobcowany – możesz zawładnąć ludzką wyobraźnią i opanować świat. A na to są tysiące sposobów i tysiące dróg do tego prowadzą.

Dlatego nie ma jednego modernizmu i ciągle inna w dziejach kultury nowoczesność się rodzi i objawia. I nawet tacy mistrzowie humanistycznych dociekań i badawczej pracy jak Jubilat, któremu poświęcam tych parę słów, nie ustalą raz na zawsze, czym i jaki jest modernizm, utożsamiany z nowoczesnością.

 

Warszawa, 10 grudnia 2022 roku