Dawid Poznański

Mąż Sisse (Zuzanny) Deitszer

Lekarz; syn Salomana i Ryfki Poznańskich; urodzony w 1818 (lub 1822) roku w Kaliszu; zmarł 22 września 1876 roku w Warszawie.

Jako młodzieniec wstąpił do Szkoły Rabinów w Warszawie. Po jej ukończeniu wyjechał na studia zagranicę. Dyplom absolwenta medycyny uzyskał na uniwersytecie w Lipsku. Następnie rozpoczął praktykę lekarską w pobliżu Kalisza. Tu 2 września 1847 roku zawarł związek małżeński z Sisse (Zuzanną) Deitszer. Po kilku latach małżonkowie przenieśli się na stałe do Włocławka. Tam Dawid Poznański zasłynął uczciwością i oddaniem powołaniu zawodowemu. Był też m.in. inicjatorem i opiekunem tamtejszej szkoły elementarnej dla dzieci żydowskich. W 1874 poważnie zachorował. Dwa lata później przybył do Warszawy w celu ratowania zdrowia, jednak po kilku miesiącach zmarł. Został zapamiętany jako „jeden z najuczeńszych i najzdolniejszych lekarzy w kraju” („Izraelita” 1876 nr 38). Pochowany został na cmentarzu żydowskim przy Gęsiej (dzisiejsza Okopowa); doskonale zachowany grób Dawida i Zuzanny Poznańskich znajduje się pod numerem 8 w sektorze 26, rząd 7.