Hinda Rotman

Prababka Henryka Goldszmita

Jej imię znamy wyłącznie z aktu zgonu córki Chany Goldszmit z 1867 roku. Nazwisko Rotman nie jest pewne. Takie nazwisko rodowe matki podał Jakub Goldszmit w dokumentach z drugiego małżeństwa z Eugenią Bodzyńską zawartego w Bostonie w 1910 roku. W Marriage records stanu Massachusetts, w rubryce Maiden Name of Mother wpisano „Annie Rotman”. Wcześniej, w lutym 1887 roku, Jakub przebywał w Budapeszcie pod adresem „T. Cz. Rotman Arm. Urnak, Budapesten VII, Akaczfantcza, 37”. To także argument potwierdzający hipotezę, że Rotmanowie to rodzina ze strony Chany Rajs.