Maurycy Gębicki

Pradziadek Henryka Goldszmita

Lekarz-chirurg; urodzony w 1780 roku w Piotrkowie Trybunalskim, zmarł po 11 stycznia 1853 prawdopodobnie w Kole.

Według ustaleń Marii Falkowskiej („Biutetyn ŻIH” 1997 nr 1), studiował na akademii medycznej w Erfurcie. Dyplom otrzymał 20 marca 1808 roku. Wzmianka o nim pojawia się w we wspomnieniu pośmiertnym jego syna: w „Izraelicie” (1877 nr 23) czytamy, że „był znanym z uczciwości i rozległej nauki i praktyki lekarzem”.

Ożenił się z Anną Rozalią. Z aktu urodzenia pierwszego dziecka, Józefa wynika, że w 1826 Gębiccy mieszkali w Pyzdrach w powiecie konińskim. W 1828 przyszedł na świat ich drugi syn, Julian, którego niestety pochowali 8 lat później.

Na ślubie Józefa, w 1853 Maurycy był już wdowcem; mieszkał w Kole i utrzymywał się z własnych funduszów – miał wówczas 93 lata.