NOWOLIPKI 17 (restauracja „Riwiera” Szulca)

Abraham Lewin

ONI, II D (19.05.1942)

„Niemcy nadal kręcą filmy w getcie. Dzisiaj zaaranżowali w restauracji Szulca, na rogu Leszna i Nowolipek, następującą scenę. Wprowadzili zatrzymanych, typowych Żydów, dobrze ubranych, oraz kobiety, również przyzwoicie ubrane. Posadzili ich przy stolikach i kazali podać na rachunek kahału najdroższe dania i trunki: mięso, ryby, likier, białe pieczywo i inne smakołyki. Żydzi jedli, a Niemcy filmowali. W jakim celu to robią – łatwo się domyślić. Niechaj świat zobaczy, w jakim raju Żydzi żyją.” (s. 55)

Rachela Auerbach

ONI, II C

„Wybrano [do propagandowego filmu niemieckiego – przyp. DK] kilka lepszych restauracji o suto zaopatrzonych bufetach , m.in. lokal niejakiego Szulca na Nowolipkach. Sprowadzono tam typy à la <bogaty bankier>, <gruby paskarz> (…) posadzono ich przy (…) suto zastawionych stołach i kazano im (na rachunek nieszczęsnego p. Szulca) jeść i pić, co się wlezie, a za szybami i w drzwiach ustawiono gromady głodomorów błagających o okruszynę chleba, wyciągających na darmo ręce i niczego nie otrzymujących.” (s. 143)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

– Rachela Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, wstęp i opracowanie Karolina Szymaniak, ŻIH, Warszawa 2016.