SPOKOJNA

Henryk Bryskier

ONI, II

„Czynne początkowo kąpieliska znajdywały się poza gettem przy ul. Spokojnej i Leszno 109. Pierwsze transporty przesiedleńców pod eskortą niemiecką udawały się do kąpieliska, gdzie personel techniczny dokonywał na tych biedakach formalnego rabunku. Tłomoki odbierano do dezynsekcji, a ludzi kierowano do łaźni, zaś w międzyczasie rozwiązywano, względnie rozpruwano bagaże i co było lepszego – wykradano. Znaki rozpoznawcze usuwano, wytwarzając w ten sposób sztuczny chaos. Wyszukiwanie bagażu nie mającego znaków rozpoznawczych wzgl.[ędnie] tłumoku skurczonego do połowy wskutek ubytku zawartości, zajęłoby zbyt dużo czasu i spowodowałoby lament okradzionych, co mogłoby w rezultacie wywołać niepożądaną i niemiłą interwencję. Aby tej ewentualności zapobiec, wypędzano wykąpanych przesiedleńców z oświadczeniem, że tłumoki wszyscy rozpoznawać będą w getcie, w magazynach, specjalnie na ten cel przygotowanych.” (s. 67)

ADRESY:

Spokojna 15 (Miejskie Zakłady Sanitarne – łaźnia)

TRASY:

Trasa: Wołyńska – Niska – Spokojna

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.