ŚWIĘTOKRZYSKA

Adam Czerniaków

ONI/JA, I

„Pani Wiktoria opowiada, że sąsiadka ze spalonego domu na Świętokrzyskiej opowiada, że tylko jej litaniom zawdzięczają mieszkańcy ocalenie. Dowodem tego jest, że jedyny mieszkaniec, Żyd, Pompiański, muzyk, z matką i żoną się spalił. Nawiasem mówiąc nie mogli P[ompiańscy] znieść starej chorej matki z 4-go piętra i dym ich udusił. Pani W[iktoria] odpowiedziała, że jest też Żydówką. Ale od 10 lat jest pani ochrzczona i to panią uratowało, brzmiała odpowiedź.” [7.I.1940] (s. 59)

 

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Rabunku w ostatnich dniach przed kapitulacją. Fałszywy apel o przebranie się w cywilne stroje, grabią żydowskie sklepy z odzieżą, obuwiem itp. na Świętokrzyskiej, Elektoralnej. Rabują [mieszkania].” (s. 7)

 

ADRESY:

Świętokrzyska 25,   – Marszałkowska 134/Świętokrzyska 37 (Centrala Pocztowej Kasy Oszczędności)

 

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.