Szymon Deitszer

Pradziadek Henryka Goldszmita

Krawiec; syn Izraela Deitszera i Fogeli z Mojzeszów; urodzony w 1801 w Ostrowie [Wielkopolskim], zmarł 1 listopada 1869 w Kaliszu.

25 lipca 1821 roku, „o godzinie piątej po południu przed urzędem stanu cywilnego municypalności Kaliskiej Greckiego i Starozakonnego wyznania w Kaliszu” pojął za żonę Cyrlę Wolf, „pannę w Kaliszu przy Ojcu swym mieszkającą”.

Pisownia nazwiska tego rodu była bardzo niejednolita. Nawet na przestrzeni jednego tylko aktu ślubu Szymona i Cyrli występuje obocznie: Deitscher, Deitszer, Deytszer, sam pan młody podpisał się pod dokumentem Simon Detczer. Małżonkowie mieli pięcioro dzieci: Minę, Wolfa (zmarł kilka miesięcy po urodzeniu), Esterę, Sisse i Mindelę (zmarła, mając rok). Z aktu ślubu wynika także, że oboje byli spokrewnieni z rodziną Brokmanów.

akt ślubu Cyrli i Szymona Deitscher

akt ślubu Cyrli i Szymona Deitscher

akt ślubu Cyrli i Szymona. c.d.

akt ślubu Cyrli i Szymona. c.d.

akt zgonu Szymona Deitschera

akt zgonu Szymona Deitschera