Agnieszka Bąbel
Self-made man. Eksperyment amerykański Henryka Sienkiewicza

Ameryka versus Afryka

W pracach poświęconych życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza często i chętnie przeciwstawia się jego wyprawę z lat 1876-1878, która przyniosła Listy z podróży do Ameryki, wymarzonemu i długo odkładanemu, a właściwie zakończonemu fiaskiem wyjazdowi do Afryki w 1890 roku. Czyni tak np. Dariusz Trześniowski, którego tekst o Listach z Afryki, jakkolwiek w wielu swych spostrzeżeniach dyskusyjny, przynosi ciekawą propozycję interpretacyjną. Chodzi o podróż rozumianą jako „próba autodefinicji samego siebie, rozpoznania własnej, niejednoznacznej, wikłającej się w sprzecznościach tożsamości”[1]. Taki klucz odczytania – podróż w poszukiwaniu tożsamości – warto spróbować zastosować i do pierwszej wyprawy Sienkiewicza, a przede wszystkim do jej literackiego odzwierciedlenia.

Przypisy

  1. D. Trześniowski, „Listy z Afryki” Henryka Sienkiewicza w świetle dyskursu postkolonialnego, w: Podróż i literatura. 1864-1914, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008.