HALE MIROWSKIE

Abraham Lewin

ONI, II D  (05.07.1942)

„Opowiadają, że w sobotę, wczoraj, wypędzono z Hali Mirowskiej wszystkich polskich kupców. Dano im tylko pół godziny. Dalej opowiadają, że wszyscy Polacy mają zostać wypędzeni z Żoliborza. Ciężko uwierzyć, że tak straszliwy terror ma jeszcze długo trwać.” (s. 151)

ONI, III C/ IV A

„W warszawskich halach targowych ukrywano i żywiono dzieci żydowskie, dozorcy ukrywali je nieraz na strychach domów. Niebezpieczeństwo groziło dzieciom, jeśli zostały zauważone przez jakąś volksdeutschkę. Te były nieubłagane. Idzie Nowym Światem patrol, składający się z polskiego policjanta i uzbrojonego Niemca. Spotykają dziecko żydowskie. Prosi, by darowano mu życie. I policjant polski prosi. Nic nie pomaga, dziecko zostaje zabite na miejscu.

Idzie przez Grochów tłum już nie oberwańców, lecz widm w łachmanach lub nago. Dookoła grupy psy gończe. Idą na śmierć.” (s. 469)

 

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Oryginalny sposób szmuglowania mleka. Po obu stronach granicy, obok Hal Mirowskich, po stronie żydowskiej – żydowski wóz z próżnymi konewkami, po stronie aryjskiej – aryjski z pełnymi bańkami. Po pewnym czasie, gdy obaj strażnicy są zajęci, zamienia się konewki i oba wozu odjeżdżają.” (s. 187)
 

ADRESY:

Ciepła/Hale Mirowskie,    – Solna/Hale Mirowskie

TRASY:

Trasa: Chłodna – Leszno 2 (Centos) – Chłodna/Żelazna (wacha) – Chłodna – Hale Mirowskie – Marszałkowska – Aleje JErozolimskie – Most Poniatowskiego,   – Trasa: Elektoralna – Chłodna – Hale Mirowskie,   – Trasa: Hale Mirowskie – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Most Poniatowskiego

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.