Nieobecne?
Anna Janicka

Nieobecne?
Anna Janicka

Warto zwrócić uwagę na znaczącą nieobecność w Lalce różnych grup społecznych, które stanowiły w owym czasie część miejskiego społeczeństwa lub element warszawskiego krajobrazu. W powieści nie znajdziemy więc obrazów Rosjan (wyjątkiem potwierdzającym regułę jest przyjaciel Wokulskiego z czasów zesłania, Suzin) ani przedstawicieli innych nacji europejskich, ponadto wojska carskiego, urzędników rosyjskich i ich rodzin, ale także patroli kozackich lub kleru prawosławnego. Nie ma zresztą w utworze także znaczniejszej reprezentacji duchowieństwa polskiego (wyjątkiem jest postać biskupa pojawiającego się migawkowo w salonach arystokracji). Brakuje też obrazów żydowskiego, protestanckiego czy też prawosławnego życia religijnego.

Religia (wyznania); → Rosjanie w Warszawie; → Społeczeństwo; → Suzin.