SENATORSKA

Henryk Makower

JA, II A

„Tymczasem interwencje u władz niemieckich – jak się tego należało spodziewać – nie ustawały i wreszcie odniosły skutek. Wyszło nowe zarządzenie Leista, które bardzo mocno okroiło getto. Odpadły przed wszystkim ul. Zielna i przecinające ja przecznice do Marszałkowskiej (przez co Wielka i Bagno stały się ulicami granicznymi), Graniczna, Senatorska oraz Żelazna i wszystkie ulice, które się znajdowały na zachód od niej.” (s. 12)

 

Emanuel Ringelblum

ONI, IIIV

„Na ulicy Senatorskiej operowała taka szajka, która ogłaszała w prasie wolne pokoje. Gdy na skutek ogłoszenia zgłaszała się jakaś rodzina żydowska, zjawiali się inni członkowie szajki, którzy groźbą denuncjacji zmuszali Żydów do ucieczki, naturalnie po wpłaceniu znacznej sumy i po pozostawieniu wszystkich rzeczy. Po ulotnieniu się Żydów dawano nowe ogłoszenie i tak bez końca.” (s. 66)

 

ADRESY:

Senatorska 6,   – Senatorska 14 (Pałac Blanka),  – Senatorska 22 (Bank Dyskontowy),  – Senatorska 29 (dawna galeria Luxenburga),  – róg ulic Senatorska/Miodowa

TRASY:

Trasa: Żelazna 103 (siedziba SS) – Grzybowska 26/28 (Gmina Żydowska) – Daniłowiczowska 7 (Areszt Centralny) – Senatorska 22 (Bank Dyskontowy) – Grzybowska 26/28 (Gmina Żydowska),

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.