Dopisek na marginesie (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz)

Jednym z najistotniejszych czynników różnicujących i stymulujących rozwój narodowych modernizmów był przekład (literacki, literaturoznawczy, filozoficzny…) warunkujący międzykulturową ekspansję, cyrkulację i transformację nowoczesnych idei, postaw światopoglądowych, stylów, poetyk, konwencji, języków artystycznych. Przekład jako jeden z dyskursów nowoczesnej literatury stanowił nieodłączny składnik modernistycznego programu kulturowej odnowy i narzędzie transmisji nowoczesnego imperatywu inwencyjności. Dopisuję ten komentarz z ogromną wdzięcznością za nieocenione dyskusje metodologiczne, wszystkie modernistyczne inspiracje i pochwałę translatologii.